Close

Municipalities

Nagar palika Parishad Garhmukteshwar

Garhmukteshwar

Email : eonppgarmuhp-up[at]nic[dot]in
Phone : 9411688738
Pincode: 245101

Nagar palika Parishad Hapur

Lothi Gate Nagar, Atarpura Chopla, Hapur

Email : eonpphapurhp-up[at]nic[dot]in
Phone : 8189077903
Pincode: 245101

Nagar palika Parishad Pilkhuwa

Pilkhuwa

Email : eonpppilkhuhp-up[at]nic[dot]in
Phone : 9454573500
Pincode: 245101

Nagar Panchayat Babugarh

Babugarh

Email : eonpbabuhp-up[at]nic[dot]in
Phone : 8826550942
Pincode: 245101